Refe­rens­sit

Olem­me ammat­ti­tai­toi­nen ja luo­tet­ta­va raken­nus­lii­ke-kump­pa­ni, pal­ve­lum­me pitä­vät sisäl­lään myös vaa­ti­vien ja eri­tyis­osaa­mis­ta tar­vit­se­vien koh­tei­den koko­nais­val­tai­set sanee­raus­työt.

 

Oma­ko­ti­ta­lon muu­tos vii­dek­si asun­nok­si

As Oy Kaus­ta­rin­ka­tu
Kaus­ta­rin­ka­tu 19

Lin­ja­sa­nee­raus

As Oy Kupa­ri­ta­lo (myös lii­ke­ti­la­ra­ken­nus)
Pit­kän­sil­lan­ka­tu 23

Jul­ki­si­vu­maa­laus

Päih­de­kes­kus Port­ti
Ter­veys­tie 4

Lin­ja­sa­nee­raus

As Oy Mut­ti
Stran­gin­tie 28

Viemärisaneeraus/pesuhuoneremontti

As Oy Län­si­kul­ma
Kus­taa Aadol­fin­ka­tu 4

Lin­ja­sa­nee­raus

Nah­ku­rin päi­vä­ko­ti
Vid­nä­sin­ka­tu 10

Par­ve­ke­sa­nee­raus

As Oy Pil­ven­veik­ko
Urhei­lu­ka­tu 10

Julkisivusaneeraus/vesikaton maa­laus

As Oy Tori­ka­tu 10
Tori­ka­tu 10

Vesi­kat­to­jen maa­laus

As Oy Kata­rii­nan­ka­tu 36–50
Kata­rii­nan­ka­tu 36–50

Läm­pö­ka­naa­lien sanee­raus

As Oy Val­li­tie 1–3
Val­li­tie 1–3

Vii­den huo­neis­ton muutos/täydellinen sanee­raus

As Oy Myl­ly­ta­lo
Kul­ma­ka­tu 3

Sisä­puo­len mär­kä­ti­lo­jen, kurae­teis­ten muutos/saneeraustyöt

Hal­ko­ka­rin päi­vä­ko­ti
Sal­men­haan­tie 23

Ota yhteyt­tä

Täh­del­lä * mer­ki­tyt ken­tät ovat pakol­li­sia